Prywatny Klub Aikido
UNDO
Prawdziwe zwycięstwo to zwycięstwo nad sobą
- Morihei Ueshiba

1. Prywatny Klub Aikido – UNDO organizuje zajęcia rekreacyjne z elementami aikido dla dzieci od 6 do 13 roku życia, przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W czasie ferii szkolnych (3 i 10 lutego) i przerw świątecznych zajęcia nie odbywają się.

3. Udział w zajęciach mogą brać dzieci:

a) ktorych rodzice (lub opiekun prawny) zapoznali się z Regulaminem zajęć oraz wypełnili, podpisali i przekazali instruktorowi Deklarację członkowską w formie drukowanej,

b) przedłożyły Oświadczenie (zawarte w druku deklaracji o braku jakichkolwiek  przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach lub przedstawiły ważne Zaświadczenie od lekarza sportowego,

c) opłaciły Wpisowe na aktualny rok szkolny, które zawiera obowiązkowe Ubezpieczenie od NNW w czasie zajęć aikido w naszym klubie oraz składkę na Polską Federację Aikido. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przerwania uczestnictwa w zajęciach,

d) opłaciły Składkę miesięczną za udział w zajęciach.

e) posiadają czysty strój do ćwiczeń, mają czyste i krótkie paznokcie, zdjętą biżuterię, do upięcia włosów używają tylko gumek bez twardych dodatków,

f) wykonują polecenia prowadzącego zajęcia i mają właściwy stosunek do współćwiczących (etykieta aikido). 

4. Zajęcia dla dzieci odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut.

5. Ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 6 osób i maksimum 26 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, zajęcia prowadzone są, co najmniej do końca miesiąca, za który opłacone zostały składki członkowskie. Jeżeli ilość uczestników w grupie jest mniejsza niż 6 osób prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa, w tym wysokości opłat.

6. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, parę minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać w strój do ćwiczeń (jasna koszulka z krótkim rękawem i spodnie od dresu) lub w białe kimono z pasem oraz klapki.

7. Instruktor nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu.

8. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

9. Każdą ewentualną kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

10. Regulamin zajęć oraz Regulamin opłat dostępny jest w formie elektronicznej na stronie www.aikido-undo.pl w zakładce Klub.

11. W przypadku nagłych i losowych zdarzeń, jeśli trening nie będzie mógł się odbyć, informacja zostanie zamieszczona jako komunikat na stronie internetowej.

12. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, prezentacji, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując Deklarację członkowską. Osoby, które nie wyrażają zgody na powyższe, zobowiązane są do pozostawienia pisemnej informacji w Deklaracji członkowskiej na ten temat.

13. Wszelkie wątpliwości i zapytania proszę kierować do instruktora prowadzącego zajęcia osobiście lub telefonicznie +48 606 618 561.

14. Wypełniając obowiązek, jaki nakłada na nas ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) uprzejmie informujemy, że wypełniając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Prywatny Klub Aikido – UNDO w celu informacyjnym. Administratorem danych osobowych jest Maksym Grzywiński, ul. Okólna 111 m 37, Częstochowa. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
deklaracja+lekarz.pdf pdf 223,28 KB Pobierz
deklaracja+oswiadczenie.pdf pdf 170,31 KB Pobierz
regulamin_zajec_2017-18.pdf pdf 127,40 KB Pobierz
Wyszukiwarka
Instruktor

Maksym Grzywiński,
4 dan Aikido, Shidoin PFA,
pasjonat iaido - 2 dan ZNKR,
ponad 30 lat praktyki,
tel. kom.: 606 618 561

Terminy zajęć

Grupa dziecięca:
sobota od 10:00 do 10:45
sobota od 11:00 do 11:45

 

Grupa dorosłych:
piątek od 18:30 do 20:00
w CSA AGARU

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 11
W tym miesiącu: 1610
Wszystkich: 89379

Copyright © 2014 - PKA UNDO
Wszelkie prawa zastrzeżone

Prywatny Klub Aikido - UNDO jest członkiem Polskiej Federacji Aikido